611226_Meyco basic badstof slab 2-pack denim_1920x1920